Nhà máy Hồng Hải Foxcom
Số lượng xem: 1252

Địa điểm: Quế võ - Bắc Ninh, Đồng Vàng - Bắc Giang.
Chủ đầu tư: Hồng Hải Foxcon
Hạng mục tham gia: Hệ thống cơ điện, Cấp thoát nước, Điều hòa thông gió, Bơm nhiệt cấp nước nóng.


Nhà máy Hồng Hải Foxcom

Nhà máy Hồng Hải Foxcom

Nhà máy Hồng Hải Foxcom